Алинци, Могила, Битола

Почетна   /   Проекти   /   Алинци, Могила, Битола

Поставување подземен систем Капка по Капка на 100 хектара лешник. Поставени по 2 црева на 1 ред на длабочина од 25 до 30 цм.

Опрема:
- 5 автоматски филтер станици поврзани со една доводна линија,
- 5 дозери за ѓубриво и 6 бунарски пумпи,
- Метеоролошка станица.