ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци

Почетна   /   Проекти   /   ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци

60 хектара лозов насад. Време на изведба 14 работни дена. Системот е приклучен на постоечка доводна линија ф350, на која што се монтирани четири независни филтер станици.