Поставување на систем капка по капка на овошен насад

Почетна   /   Проекти   /   Поставување на систем капка по капка на овошен насад

Поставување на систем капка на капка на мешан овоштарник со садници на гоџи бери, аронија, орев