Стакленици (Оранжерии)

Почетна   /  Производи  /   Оранжерии   /   Стакленици (Оранжерии)

ОРАНЖЕРИИ

Тип на оранжерии

ОРАНЖЕРИЈА СО СТАКЛО
ТИП Венло

КЛАСИЧНА ПОЛИЕТИЛЕНСКА ОРАНЖЕРИЈА

ОРАНЖЕРИИ

Начин на одгледување

-Класично одгледување на почва

-Безпочвено одгледување

Предности:

  • Контрола на вода и ѓубриво
  • Оптимална влага во подлогата
  • Оптимално снабдување со хранливи материи
  • Рециклирање на водата
  • Еколошки предности
  • Широк избор на супстрати: органски и неоргански
  • Одгледување на растенијата во саксии и контејнери

ОРАНЖЕРИИ

Греење и Ладење

Опремата на Маган-Мак ефикасно ја контролира температурата и влажноста на воздухот во оранжериите. Системите за греење правилно ја распоредуваат топлината во просторот. Потребите за топлина се утврдуваат врз основа на барањето на растенијата, минималните температури во регионот, загубата на топлината од објектите, ветровите, температурните разлики во текот на денот и др.

 

Ладење, односно намалување на температурата во оранжериите е со вентилација на воздухот од внатре кон надвор (пасивно, со вентилациони отвори на покривот и странични отвори ; и со вградени вентилатори).
За смалување на температурата во оранжериите потребно е зголемување на влажноста на воздухот со распрскувачи Coolnet, влажни подлоги и засенчување.

ОРАНЖЕРИИ

Рециклирање на Водата

Собирање на дренажната вода и нејзино користење за наводнување на други култури кои се одгледуваат на почва. Рециклирање на дренажна вода во затворен систем со или без дезинфекција на водата. Потоа разредување на дренажната вода со дождовна вода и испуштање во природата.