ФУД АГРО, Виница

Почетна   /   Проекти   /   ФУД АГРО, Виница

ФУД АГРО, Виница - 14 хектари вишна. Време на изработка 5 работни дена. Тип на капалка DRIPNET PC 16009 со 1,6 л/ч и растојание помеѓу капалките од 0,5м