Apollo 50 SC

Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Apollo 50 SC

Apollo 50 SC

Контактен акарицид со долго резидуално дејство.
APOLLO 50 SC е ефикасен акарицид за сузбивање на фитофагните пајачиња во:
- Овоштарството : јаболка, круша, слива, малина, црна рибизла, цитруси;
- Лозарството : Виновата лоза;
- Градинарството : домат, диња, јагода;
- Поледелството : памук.

apollo