Aviator

Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Aviator

Aviator

Aviator е системичен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во:
- Винова лоза
- Градинарски култури
- Поледелски култури

aviator