Проекти

Dojrana Fresh Produce, Богданци

Dojrana Fresh Produce, Богданци Почетна   /   Проекти   /   Dojrana Fresh Produce, Богданци Dojrana Fresh produce, Богданци. 27 ха цреша со целосна автоматизација RadioNet, NMC PRO control од Netafim. Систем за филтрација SIGMA PRO 4″ од AMIAD. Dojrana Fresh Produce, Bogdanci. 27ha cherries full automation RadioNet, NMC PRO control by NETAFIM. Filtration SIGMA PRO 4” by

Dojrana Fresh Produce, Богданци Read More »

Подземен систем Капка по Капка, Битола

Подземен систем Капка по Капка, Битола Почетна   /   Проекти   /   Подземен систем Капка по Капка, Битола Поставување на подземен систем капка по капка на пченка и луцерка во Пелагонискиот регион.

Подземен систем Капка по Капка, Битола Read More »

ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци

ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци Почетна   /   Проекти   /   ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци 60 хектара лозов насад. Време на изведба 14 работни дена. Системот е приклучен на постоечка доводна линија ф350, на која што се монтирани четири независни филтер станици.

ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци Read More »

АД Вардар Градско, 30ха праска

АД Вардар Градско, 30ха праска Почетна   /   Проекти   /   АД Вардар Градско, 30ха праска Време на монтажа 7 дена, песочна филтер батерија со капацитет на филтрирање од 100 м3ч вода. Филтрацијата е подесена автоматски со хидраулични вентили и контролер на батерии.

АД Вардар Градско, 30ха праска Read More »

Мечкуевска Куќа Пуже, Свети Николе

Мечкуевска Куќа Пуже, Свети Николе Почетна   /   Проекти   /   Мечкуевска Куќа Пуже, Свети Николе Поставување на систем капка по капка во надворешниот простор на ресторанот.

Мечкуевска Куќа Пуже, Свети Николе Read More »

ФрукталМак, Скопје

ФрукталМак, Скопје Почетна   /   Проекти   /   ФрукталМак, Скопје 12,5 хектари праска, време на изведба 10 работни дена од типот клуч на рака. Насадот е во кругот на самата фабрика за сокови ФрукталМак, па поради инфраструктурата на објектот беа потребни и неколку градежни зафати од типот: сечење на асфалт, тампонирање, бетонирање на основа за филтер станица.

ФрукталМак, Скопје Read More »

Систем Капка по Капка на 4 декара ориз

Систем Капка по Капка на 4 декара ориз Почетна   /   Проекти   /   Систем Капка по Капка на 4 декара ориз Системот за наводнување работи по принципот слободен пад. Извор на вода е отворениот канал за наводнување од браната Калиманци. Ова е експериментален проект направен за прв пат во Македонија и покажа доста успешни резултати.

Систем Капка по Капка на 4 декара ориз Read More »

Цветна Топка

Цветна Топка Почетна   /   Проекти   /   Цветна Топка Изработена за Град Скопје и поставена пред мостот Гоце Делчев. Цветна топка за фирма FHL I.KIRIAKIDIS MERBLES GRANITES S.A. од соседна Грција, Драма. Изработени се со 850 саксии, опремени со систем за автоматско наводнување и фертигација.

Цветна Топка Read More »