Проекти

Поставување на Капка по Капка на овошен насад

Поставување на систем капка по капка на овошен насад Почетна   /   Проекти   /   Поставување на систем капка по капка на овошен насад Поставување на систем капка на капка на мешан овоштарник со садници на гоџи бери, аронија, орев

Поставување на систем Капка по Капка на цреша

Поставување на систем Капка по Капка на цреша Почетна   /   Проекти   /   Поставување на систем Капка по Капка на цреша Поставување на систем за наводнување капка по капка на овошен насад – цреша. Тип на капалка: Dripnet (0,5 m растојание помеѓу капалки ; 1,6 l/h проток) Површина: 1ха

ФУД АГРО, Виница

ФУД АГРО, Виница Почетна   /   Проекти   /   ФУД АГРО, Виница ФУД АГРО, Виница – 14 хектари вишна. Време на изработка 5 работни дена. Тип на капалка DRIPNET PC 16009 со 1,6 л/ч и растојание помеѓу капалките од 0,5м

АгроСкор, Скопје

АгроСкор, Скопје Почетна   /   Проекти   /   АгроСкор, Скопје Површина од 11ха планирана за лешник и бадем. Моментално насадена со 5ха диња и лубеница. Извор на вода е река која се наоѓа на 350м од засадената површина со висинска разлика од 45 метри. Вградени се две пумпи СЛАП 800 Ломбардини 1000 л/ч. Време на изведба 4 …

АгроСкор, Скопје Read More »

Назад кон врвот