Завршени проекти

Поставување на Капка по Капка на овошен насад

Поставување на систем капка по капка на овошен насад Почетна   /   Проекти   /   Поставување на систем капка по капка на овошен насад Поставување на систем капка на капка на мешан овоштарник со садници на гоџи бери, аронија, орев

Поставување на Капка по Капка на овошен насад Read More »

Поставување на систем Капка по Капка на цреша

Поставување на систем Капка по Капка на цреша Почетна   /   Проекти   /   Поставување на систем Капка по Капка на цреша Поставување на систем за наводнување капка по капка на овошен насад – цреша. Тип на капалка: Dripnet (0,5 m растојание помеѓу капалки ; 1,6 l/h проток) Површина: 1ха

Поставување на систем Капка по Капка на цреша Read More »

АгроСкор, Скопје

АгроСкор, Скопје Почетна   /   Проекти   /   АгроСкор, Скопје Површина од 11ха планирана за лешник и бадем. Моментално насадена со 5ха диња и лубеница. Извор на вода е река која се наоѓа на 350м од засадената површина со висинска разлика од 45 метри. Вградени се две пумпи СЛАП 800 Ломбардини 1000 л/ч. Време на изведба 4

АгроСкор, Скопје Read More »