Производи

Стакленици (Оранжерии)

Стакленици (Оранжерии) Почетна   /  Производи  /   Оранжерии   /   Стакленици (Оранжерии) ТИП НАЧИН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ НАВОДНУВАЊЕ И ИСХРАНА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ВОДАТА ОРАНЖЕРИИ Тип на оранжерии ОРАНЖЕРИЈА СО СТАКЛО ТИП Венло КЛАСИЧНА ПОЛИЕТИЛЕНСКА ОРАНЖЕРИЈА ОРАНЖЕРИИ Начин на одгледување -Класично одгледување на почва -Безпочвено одгледување Предности: Контрола на вода и ѓубриво Оптимална влага во подлогата …

Стакленици (Оранжерии) Read More »

Феромони за мониторинг

Феромони за мониторинг Почетна   /  Производи  /   Феромони   /   Феромони за мониторинг Феромони за мониторинг Феромоните за мониторинг се алатка за следење на штетните инсекти во заштитата на растенијата. Феромонската клопка (стапица) содржи сексуален женски хормон со кој што ги привлекува машките единки од штетниците. Една од главните предности на феромонските стапици е тоа што […]

Kestrel

Kestrel Почетна   /  Производи  /   Инсектициди   /   Kestrel Kestrel       Преземи упатство во PDF Преземи упатство во PDF (0.005l) Преземи етикета во PDF (0.005l) Нови Производи Стакленици (Оранжерии) Феромони за мониторинг Kestrel Феромони за збунување (MD) за контрола на штетни инсекти Pendigan 330 EC Нови Проекти Dojrana Fresh Produce, Богданци Подземен систем Капка […]

Феромони за збунување (MD) за контрола на штетни инсекти

Феромони за збунување (MD) за контрола на штетни инсекти Почетна   /  Производи  /   Феромони   /   Феромони за збунување (MD) за контрола на штетни инсекти ФЕРОМОНИ ЗА СЕКСУАЛНО ЗБУНУВАЊЕ (MD) ЗА КОНТРОЛА НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ Методот за сексуално збунување при парењето е најуспешниот пристап за контрола на штетните инсекти во текот на изминатите неколку години. Ослободувањето […]

Pendigan 330 EC

Pendigan 330 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Pendigan 330 EC Pendigan 330 EC Селективен почвен хербицид за сузбивање на едногодишни класести и широколисни плевели во: – Пченка – Сончоглед – Тутун – Компир – Кромид – Грав – Грашок – Боранија – Ориз – Градинарски растенија – Украсни растенија Преземи PDF проспект […]

Nemacur 40 LE

Nemacur 40 LE Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE е нематоцид со системично и контактно дејство за почвено третирање. Ги сузбива сите штетни нематоди ектопаразити и ендопаразити. Растенијата Nemacur 40 LE го апсорбираат преку кореновиот систем, а отаму се транслоцира во другите делови на […]

Apollo 50 SC

Apollo 50 SC Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Apollo 50 SC Apollo 50 SC Контактен акарицид со долго резидуално дејство. APOLLO 50 SC е ефикасен акарицид за сузбивање на фитофагните пајачиња во: – Овоштарството : јаболка, круша, слива, малина, црна рибизла, цитруси; – Лозарството : Виновата лоза; – Градинарството : домат, диња, јагода; – Поледелството : памук. Преземи PDF проспект Нови Производи Стакленици (Оранжерии) […]

Tolurex 50 SC

Tolurex 50 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели во: – Зимска пченица – Зимски јачмен Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Стакленици (Оранжерии) Феромони за мониторинг Kestrel Феромони за збунување […]

Nicogan 40 SC

Nicogan 40 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC е високо селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели како и некои широколисни плевели во сите хибриди пченка. Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Стакленици (Оранжерии) Феромони за мониторинг Kestrel […]

Leopard 5 EC

Leopard 5 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Leopard 5 EC Leopard 5 EC Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели во: – Градинарството – Поледелството – Овоштарството – Лозарството – Украсни растенија Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Стакленици (Оранжерии) Феромони за мониторинг Kestrel Феромони за […]

Назад кон врвот