Заштита на растенијата

Kestrel

Kestrel Почетна   /  Производи  /   Инсектициди   /   Kestrel Kestrel       Преземи упатство во PDF Преземи упатство во PDF (0.005l) Преземи етикета во PDF (0.005l) Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco F1 Fluvia F1 Lavigal F1 Нови Проекти Dojrana Fresh Produce, Богданци Подземен систем Капка по Капка, Битола ГД Тиквеш РЕ Фариш […]

Pendigan 330 EC

Pendigan 330 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Pendigan 330 EC Pendigan 330 EC Селективен почвен хербицид за сузбивање на едногодишни класести и широколисни плевели во: – Пченка – Сончоглед – Тутун – Компир – Кромид – Грав – Грашок – Боранија – Ориз – Градинарски растенија – Украсни растенија Преземи PDF проспект […]

Nemacur 40 LE

Nemacur 40 LE Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE е нематоцид со системично и контактно дејство за почвено третирање. Ги сузбива сите штетни нематоди ектопаразити и ендопаразити. Растенијата Nemacur 40 LE го апсорбираат преку кореновиот систем, а отаму се транслоцира во другите делови на […]

Apollo 50 SC

Apollo 50 SC Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Apollo 50 SC Apollo 50 SC Контактен акарицид со долго резидуално дејство. APOLLO 50 SC е ефикасен акарицид за сузбивање на фитофагните пајачиња во: – Овоштарството : јаболка, круша, слива, малина, црна рибизла, цитруси; – Лозарството : Виновата лоза; – Градинарството : домат, диња, јагода; – Поледелството : памук. Преземи PDF проспект Нови Производи GC Mite […]

Tolurex 50 SC

Tolurex 50 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели во: – Зимска пченица – Зимски јачмен Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco F1 Fluvia F1 […]

Nicogan 40 SC

Nicogan 40 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC е високо селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели како и некои широколисни плевели во сите хибриди пченка. Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco […]

Leopard 5 EC

Leopard 5 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Leopard 5 EC Leopard 5 EC Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели во: – Градинарството – Поледелството – Овоштарството – Лозарството – Украсни растенија Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco F1 Fluvia […]

Glyphogan Extra

Glyphogan Extra Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Glyphogan Extra Glyphogan Extra Тотален фолијарен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести и широколисни плевели во: – Винова Лоза – Овошни насади – Сончоглед – Пченица – Слободни површини Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco […]

Galigan 240 EC

Galigan 240 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Galigan 240 EC Galigan 240 EC Galigan 240 EC е селективен контактен хербицид. Контролира широк спектар на широколисни и класести плевели во: – Овоштарството – Лозарството – Градинарството – Поледелството Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи GC Mite Splendid F1 Magnus Cresco […]

Feinzin 70 DF

Feinzin 70 DF Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Feinzin 70 DF Feinzin 70 DF Feinzin 70 DF е селективен системичен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во: – Компир – Домат – Морков – Соја – Луцерка Дејствува преку зелената надземмна маса на плевелите и преку кореновиот систем од почвата. Преземи PDF проспект […]

Назад кон врвот