Заштита на растенијата

Pendigan 330 EC

Pendigan 330 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Pendigan 330 EC Pendigan 330 EC Селективен почвен хербицид за сузбивање на едногодишни класести и широколисни плевели во: – Пченка – Сончоглед – Тутун – Компир – Кромид – Грав – Грашок – Боранија – Ориз – Градинарски растенија – Украсни растенија Преземи PDF проспект

Nemacur 40 LE

Nemacur 40 LE Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE Nemacur 40 LE е нематоцид со системично и контактно дејство за почвено третирање. Ги сузбива сите штетни нематоди ектопаразити и ендопаразити. Растенијата Nemacur 40 LE го апсорбираат преку кореновиот систем, а отаму се транслоцира во другите делови на

Apollo 50 SC

Apollo 50 SC Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Apollo 50 SC Apollo 50 SC Контактен акарицид со долго резидуално дејство. APOLLO 50 SC е ефикасен акарицид за сузбивање на фитофагните пајачиња во: – Овоштарството : јаболка, круша, слива, малина, црна рибизла, цитруси; – Лозарството : Виновата лоза; – Градинарството : домат, диња, јагода; – Поледелството : памук. Преземи PDF проспект Нови Производи Everest RHYZO

Tolurex 50 SC

Tolurex 50 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC Tolurex 50 SC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели во: – Зимска пченица – Зимски јачмен Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender Vineyard

Nicogan 40 SC

Nicogan 40 SC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC Nicogan 40 SC е високо селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели како и некои широколисни плевели во сите хибриди пченка. Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row

Leopard 5 EC

Leopard 5 EC Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Leopard 5 EC Leopard 5 EC Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели во: – Градинарството – Поледелството – Овоштарството – Лозарството – Украсни растенија Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender

Glyphogan Extra

Glyphogan Extra Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Glyphogan Extra Glyphogan Extra Тотален фолијарен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести и широколисни плевели во: – Винова Лоза – Овошни насади – Сончоглед – Пченица – Слободни површини Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row

Feinzin 70 DF

Feinzin 70 DF Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Feinzin 70 DF Feinzin 70 DF Feinzin 70 DF е селективен системичен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во: – Компир – Домат – Морков – Соја – Луцерка Дејствува преку зелената надземмна маса на плевелите и преку кореновиот систем од почвата. Преземи PDF проспект

Vincare WG

Vincare WG Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Vincare WG Vincare WG Vincare WG е системичен и контактен фунгицид. Препаратот е двокомпонентен од а.м. FOLPET и a.м. BENTHIAVALICARB кој е нова група на системични фунгициди за контрола на пламеници. Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra