Заштита на растенијата

Sphinx Extra WG

Sphinx Extra WG Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Sphinx Extra WG Sphinx Extra WG Sphinx Extra WG е системичен и контактен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во: – Винова лоза – Градинарски култури – Поледелски култури Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Mycogel Batallon Bombardier GC Mite Splendid […]

Shavit F 72 WDG

Shavit F 72 WDG Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Shavit F 72 WDG Shavit F 72 WDG Shavit F 72 WDG е фунгицид со системично и контактно дејство. Комбиниран двокомпонентен фунгицид за сузбивање на пламеници и пепелници. Ефикасен е против многу болести во лозарството, овоштарството, градинарството и цвеќарството. Преземи PDF проспект Преземи упатство во

Qualy

Qualy Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Qualy Qualy Qualy е системичен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во: – Винова лоза – Јаболка – Круша – Коскесто овошје и др. Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender Vineyard Ultra Нови Проекти Алинци,

Orius 6 FS

Orius 6 FS Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Orius 6 FS Orius 6 FS Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender Vineyard Ultra Нови Проекти Алинци, Могила, Битола Dojrana Fresh Produce, Богданци Подземен систем Капка по Капка, Битола ГД Тиквеш РЕ Фариш Кавадарци Ледра Агро, Гевгелија

Orius 25 EW

Orius 25 EW Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Orius 25 EW Orius 25 EW Системичен фунгицид за фолијарна примена за сузбивање на причинителите на инфективни болести во: – Винова лоза – Домати – Пиперки – Краставици – Лук – Модар патлиџан – Тиквици – Зелена боранија – Пченица – Јачмен – Ориз Преземи PDF

Nimrod 25 EC

Nimrod 25 EC Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Nimrod 25 EC Nimrod 25 EC Фунгицид со протективно и куративно дејство за сузбивање на причинителите на пепелници во: – Овоштарство – Лозарство – Градинарство Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender Vineyard Ultra Нови Проекти

Mirage 45 EC

Mirage 45 EC Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Mirage 45 EC Mirage 45 EC Фунгицид со протективно и ерадикативно дејство. Фунгицид за сузбивање на причинителите на широк спектар на болести во: – Кајсија – Вишна – Цреша – Слива Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row

Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG Фунгицид со контактно и превентивно дејство, со широк спектар на дејство. Се користи за сузбивање на причинителите на инфективните болести во: – Винова лоза – Јаболка – Круша – Јагоди – Домат и др. Преземи PDF проспект Преземи упатство во

Folpan 80 WDG

Folpan 80 WDG Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Folpan 80 WDG Folpan 80 WDG Folpan 80 WDG е фунгицид со контактно и превентивно дејство. Се применува за сузбивање на причинителите на инфективни болести во: – Винова Лоза – Јаболка – Круша – Бадем – Цреша – Јагода – Боранија – Марула – Компир –

Aviator

Aviator Почетна   /  Производи  /   Фунгициди   /   Aviator Aviator Aviator е системичен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во: – Винова лоза – Градинарски култури – Поледелски култури Преземи PDF проспект Преземи упатство во PDF Нови Производи Everest RHYZO CAOS XT Xtender Row Ultra Xtender Vineyard Ultra Нови Проекти Алинци, Могила, Битола Dojrana