Galigan 240 EC

Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Galigan 240 EC

Galigan 240 EC

Galigan 240 EC е селективен контактен хербицид.
Контролира широк спектар на широколисни и класести плевели во:
- Овоштарството
- Лозарството
- Градинарството
- Поледелството

galigan
Назад кон врвот