Kohinor 200 SL

Почетна   /  Производи  /   Инсектициди   /   Kohinor 200 SL

Kohinor 200 SL

Kohinor 200 SL е системичен инсектицид кој делува контактно и дигестивно.
Има добро системично дејство и преку коренот на растенијата
Ги сузбива штетните инсекти во:
-ГРАДИНАРСТВОТО: пиперка, домат, модар патлиџан, краставица, тиквички;
-ПОЛЕДЕЛСТВОТО: компир, тутун.

kohinor