Leopard 5 EC

Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Leopard 5 EC

Leopard 5 EC

Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели во:
- Градинарството
- Поледелството
- Овоштарството
- Лозарството
- Украсни растенија

leopard