Nemacur 40 LE

Почетна   /  Производи  /   Акарициди и нематоциди   /   Nemacur 40 LE

Nemacur 40 LE

Nemacur 40 LE е нематоцид со системично и контактно дејство за почвено третирање.
Ги сузбива сите штетни нематоди ектопаразити и ендопаразити.
Растенијата Nemacur 40 LE го апсорбираат преку кореновиот систем, а отаму се транслоцира во другите делови на растенијата.