Nicogan 40 SC

Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Nicogan 40 SC

Nicogan 40 SC

Nicogan 40 SC е високо селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели како и некои широколисни плевели во сите хибриди пченка.