Pyrinex 48 EC

Почетна   /  Производи  /   Инсектициди   /   Pyrinex 48 EC

Pyrinex 48 EC

Pyrinex 48 EC е инсектицид со длабинско делување за сузбивање на голем број штетни инсектициди во:
- Овоштарство
- Лозарство
- Градинарство
- Поледелство

pyrinex
Назад кон врвот